#9 Czy biomasa jest ekologicznym opałem? Michał Kolbusz, Pracowania na rzecz Wszystkich Istot

Lasy chronią klimat, zatrzymują wodę, chronią miliony istot, w tym nas… Posłuchaj rozmowy z ekspertem ds. biomasy leśnej ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Michałem Kolbuszem i zobacz, co w 10 minut Ty możesz zrobić dla ochrony lasów.

Napisz z nami do polityczek/ów z Parlamentu Europejskiego i powiedz im, by przyjrzeli się tematowi biomasy leśnej z troską o bioróżnorodność. By biomasa pierwotna przestała być uznawana za OZE.

Dlaczego obecnie biomasa leśna pierwotna jest uznawana przez UE za OZE? Jakie ma to konsekwencje? Co tracimy? W czym przemysł biomasy jest gorszy niż tartaki i przemysł papierniczy? Czy warto walczyć o każdy las, także ten który jest tylko przemysłową hodowlą desek?

Na koniec odcinka mój gość mówi o bardzo konkretnej rzeczy, którą można zrobić dla ochrony lasów – odezwać się do polityków i polityczek z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego. // adresy mailowe na dole tekstu //

Napisz do nich do 15 maja 2022! Pod odcinkiem szczegóły.

Jeśli wysłuchaliście rozmowy do końca, wiecie, że jest praca do zrobienia!

16 i 17 maja 2022 odbędzie się posiedzenie ENVI, czyli Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego.

Jak powiedział mi rozmówca, na tym posiedzeniu podejmowany będzie temat ustawy o OZE (RED).

Co można zrobić?

 • Zajrzeć do:
 • Do połowy maja 2022 wysłać maila do europosłów, europosłanek i powiedzieć o tym, że temat biomasy leśnej jest dla nas ważny i by pochylili się nad nim uważnie (można odesłać ich po analizy do ww.raportu, wykorzystać argumenty z ww. listu naukowców / petycji / wypowiedzi Michała Kolbusza w moim podcaście).
  • główne rekomendacje z raportu LASY DO SPALENIA:
   • Aby ograniczyć negatywny wpływ sektora bioenergetyki na klimat i różnorodność biologiczną należy na poziomie Unii Europejskiej
    • Usunąć pierwotną biomasę leśną z listy źródeł energii kwalifikujących się do wsparcia publicznego w dyrektywie o promowaniu energii ze źródeł odnawialnych (RED).
    • Zaprzestać zaliczania energii z pierwotnej biomasy leśnej (pozyskanej w lesie bezpośrednio na cele energetyczne) do celów dotyczących udziału OZE w całkowitej produkcji energii w ramach Dyrektywy o promowaniu energii ze źródeł odnawialnych (RED).
    • Zaliczać do celów OZE jedynie energię wytworzoną z wtórnej biomasy drzewnej (odpady poprodukcyjne i pokonsumpcyjne) i tylko wtedy jeśli nie mogła być ona wykorzystana do wytworzenia trwałych produktów.
  • Mówiąc krótko – chodzi o to, by pierwotna biomasa (inna niż z odpadów) nie była finansowana jako zielone źródło energii.

   Jeśli wahasz się, bo palisz drewnem, pelletem i nie wiesz, czy nie wpłynie to na ciebie indywidualnie to 2 rzeczy:
   – kupuj pellet produkowany z odpadów


Dziękuję za Twoje zaangażowanie!

pocotoeko.pl