9 faktów na temat marnowania jedzenia

Ile żywności marnujemy globalnie? Ile w UE? Ile w Polsce? Dlaczego marnowanie żywności jest to złe dla środowiska? Jaki ma to wymiar etyczny? Jakie działania systemowe są podejmowane, by przeciwdziałać marnowaniu żywności? Kilka zwięzłych faktów na ten temat zebrałam w jednym miejscu?

 1. Ile żywności marnujemy globalnie?

  FAO szacuje, że na całym świecie marnujemy nawet 1/3 wyprodukowanej żywności.

 2. Dlaczego marnowanie żywności jest złe? Jak marnowanie żywności wpływa na środowisko?

  Marnowana żywność emituje CO2 i metan. IPCC podaje, że globalnie, żywność na składowiskach odpowiada za 8-10% emisji gazów cieplarnianych na świecie.

  Zmarnowana żywność to zmarnowane zasoby wody i energii, wykorzystane do jej uprawy, przetworzenia, transportu, dystrybucji itd. To zubożona o składniki odżywcze gleba. To woda skażona nawozami stosowanymi do uprawy. To czyjaś zmarnowana praca. A na końcu, nasze zmarnowane pieniądze.

 3. Jaki jest głód na świecie?

  Jak podaje raport ONZ, FAO, IFAD,UNICEF,WFP, WHO „State of Food Security and Nutrition in the World” z 2019 roku, głód dotyka 690 mln ludzi na świecie. Najwięcej z nich mieszka w Azji i Afryce. Od 2014 roku liczba niedożywionych osób na świecie rośnie.

 4. Jaki jest poziom niedożywienia w Polsce?

  Wg GUS w Polsce 2 mln osób żyje w skrajnej biedzie.

 5. Ile żywności marnuje UE? Kto marnuje żywność?

  Dane Eurostatu podają, że średnio w UE marnuje się 173 kg rocznie na osobę.

  Kto marnuje w UE?
  Gospodarstwa domowe 53%
  Przetwórnie 19%
  Gastronomia 12%
  Produkcja 11%
  Sklepy 5%

 6. Jaka jest skala marnowania żywności w Polsce? Kto marnuje żywność w Polsce?

  Wg starych i uśrednionych danych Eurostatu w Polsce mówiło się o marnowaniu 9 mln ton żywności, co dawało ok. 237 kg rocznie na osobę.

  W listopadzie 2020 roku został opublikowany raport z projektu PROM, pierwsza taka próba policzenia marnowania żywności lokalnie. Wynika z niego, że rocznie marnujemy w Polsce prawie 5 mln (dokładnie 4,84 mln) ton żywności.

Kto marnuje w Polsce wg PROM?

Gospodarstwa domowe 60%
Produkcja 15%
Przetwórstwo 15%
Handel 7 %
Transport 1%
Restauracje 1%

Jak zaznaczają autorzy badania: „Nie wszystkie sektory zostały objęte badaniami, a w ogniwach transportu, handlu i gastronomii wyniki mogą być niepełne ze względu na zbyt małą próbę badawczą i trudności z pozyskaniem wiarygodnych danych. Są to jednak pierwsze tego rodzaju badania przeprowadzone w Polsce, które wskazują kierunek działań, jakie powinny zostać podjęte w naszym kraju, aby w sposób efektywny przeciwdziałać marnowaniu i stratom żywności.” 

 1. Jakie są działanie systemowe przeciwdziałając marnowaniu żywności? W skali globalnej…

ONZ w ramach celów zrównoważonego rozwoju wprowadził cel 12.3 „Do 2030 roku zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywności per capita w sprzedaży detalicznej i konsumpcji, zmniejszyć straty żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji, w tym straty powstałe podczas zbiorów.”

 1. Co robi UE, by nie marnować tyle żywności?

  W ramach Zielonego Ładu UE stworzyła strategię  „Od pola do stołu”. Wśród jej celów znajdziemy: 

Zmniejszenie o 50% odpadów żywnościowych na mieszkańca na poziomie detalicznym i konsumenckim do 2030 r.

Komisja zaproponuje prawnie wiążące cele w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności w całej UE do 2023 r. (EC)

 1. Co robimy w Polsce, by przeciwdziałać marnowaniu żywności?

  W Polsce w 2019 weszła w życie Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Nakłada ona na duże (obecnie powyżej 400 m2, później obejmie to też powyżej 250 m2) sklepy i hurtownie obowiązek przekazywania niesprzedanych, ale dobrych produktów żywnościowych organizacjom charytatywnym. W przeciwnym razie będą płacić 10 gr za każdy zmarnowany kg. Co więcej ustawa wymaga od nich, by minimum raz w roku prowadzić kampanie informacyjno-edukacyjne nt. marnowania żywności. Z efektów działań sklepy i hurtowanie składać mają roczne sprawozdania.

  Więcej na stronie Banków Żywności. 

Jeśli zastanawiasz się, co możesz sam_a zrobić, by marnować mniej żywności, kilka pomysłów znajdziesz w tym wpisie.

pocotoeko.pl