5 eko wiadomości, które ucieszyły mnie w 2020 roku

Czekając na 32 grudnia 2020, zacznijmy ten tydzień czymś dobrym 😉

W polityce w 2020 roku coś ruszyło. W biznesie też ruszy, bo są pieniądze na stymulację zielonej transformacji. No w końcu! Mam nadzieję, że szum wokół ekologicznej gospodarki sprawi, że i społeczna świadomość zmian klimatu wzrośnie.

Poniżej kilka eko wiadomości, które ucieszyły mnie w 2020 roku (tutaj tylko z poziomu politycznego, technologia i działania zwykłych ludzi to osobny temat).

Chiny

O Chinach mówi się „największy truciciel”. Co prawda konsumpcją produktów „made in China” raczy się cały świat, to faktem jest, że to ta gospodarka emituje do atmosfery aż 29% światowego CO2.

We wrześniu 2020 Chiny zadeklarowały, że chcą osiągnąć neutralność klimatyczną przed 2060. Wcześniej nie deklarowały neutralności, a w ramach porozumienia paryskiego mówiły jedynie, że szczyt emisji planują na 2030

USA

USA mają drugą najwyższą po Chinach emisję CO2 na świecie (14%) i wysoką w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

W listopadzie 2020 Stany odsunęły od władzy Donalda Trumpa, co oznacza m.in. inną narrację

o klimacie, budżet na zielone inwestycje i powrót do porozumienia paryskiego, najważniejszej międzynarodowej umowy dot. walki ze zmianami klimatu z której wystąpił DT. Biden zapowiada też bez emisyjną energetykę do roku 2035.

Europa

Gdyby UE była krajem, byłaby 3. największym emitentem CO2 na świecie (10%).

Przez cały rok 2020 UE pracowała nad Zielonym Ładem, strategią zielonej przebudowy gospodarczej, na co przeznaczy 30% z budżetu na kolejne 7 lat. W grudniu 2020 UE podniosła cel redukcji emisji z 40 do 55% do 2030.

Neutralność klimatyczna UE do 2050 jest aktem prawnym. UE chce być światowym liderem zielonej transformacji.

Rosja

Odpowiada za 5% emisji CO2 i ponad 15% światowej emisji metanu z sektora energetycznego.

W listopadzie 2020 Władimir Putin podpisał dekret obligujący rząd do przygotowania strategii rozwoju z uwzględnieniem redukcji emisji gazów cieplarnianych o 70 procent do 2030. W 2015 roku Rosja mówiła o redukcji do 2030 roku na poziomie 25-30%.

Japonia

Odpowiada za 3% emisji CO2.

W październiku 2020 Japonia zadeklarowała neutralność klimatyczną do 2050. Wcześniej mowa była o redukcji CO2 o 80% do tego czasu. Japonia ma inwestować w zielone technologie i wodór.

Kącik sceptyka

Szczyt chińskich emisji gazów cieplarnianych ma nastąpić dopiero za 10 lat.

Sam prezydent USA nie oznacza pełnej władzy.

Nauka mówi, że aby dojść do neutralności UE przed 2050, za 10 lat powinniśmy zmniejszyć emisje o 65%, nie o 55%.

W ciągu 5 lat od porozumienia paryskiego nadal inwestuje się w paliwa kopalne.

W pełni rozumiem głosy, że to, co się dzieje to za mało, że trzeba więcej i można było więcej. Ale…

Realistycznie

Poważna reakcja na zmiany klimatu zajęła wiele lat. Już na Szczycie Ziemi w 1992 roku „było wiadomo, że nastąpi konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu bliskiego zeru”. Trochę czekaliśmy, prawda?

W tym kontekście 2020 nie wypada źle. Najwięksi emitenci świata podwyższają ambicje redukcji CO2. Mają wyliczenia, że prowadzenie „biznesu jak zwykle” oznacza ogromne koszty dla gospodarek i przeznaczają pieniądze na zieloną transformację: energii, transportu, rolnictwa itd. .

Z nadzieją

Cieszy mnie ta mobilizacja gospodarczo-polityczna.

Skoro za chwilę wszyscy będą na „zielonym” chcieli zarobić, będziemy słyszeć o dotacjach, inwestycjach, rozwiązaniach technologicznych i naukowych dla klimatu – to nie da się dłużej udawać, że temat zmiany klimatu nie istnieje, ani mówić, że jest marginalny! Mam nadzieję, że zwiększy to świadomość ekologiczną.

Jeśli dojdzie do tego edukacja, wspólnie będziemy patrzeć politykom na ręce, wymagać odpowiedzialności za środowisko od biznesu, głosować portfelem. I w miarę możliwości ograniczymy konsumpcję.

Na Nowy Rok mam jedno życzenie: Dosyć gadania, czas na działanie!

Źródła:
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/najwieksi-emitenci-co2-przeglad-431
https://biznesalert.pl/biden-program-energetyka-polityka-klimatyczna-neutralnosc-klimatyczna-smr-wodor/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://swiatoze.pl/putin-zapowiedzial-osiagniecie-celow-klimatycznych-zgodnych-z-porozumieniem-paryskim/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_Ziemi_1992

pocotoeko.pl