#1 Co pomaga na lęk klimatyczny? Depresja klimatyczna oczami naukowców

Pisałam tutaj kiedyś o wskazaniach psycholożek nt. radzenia sobie z lękiem klimatycznym (odsyłam:). Tym razem, w podcaście rozszerzam temat, opierając się na wskazaniach radzenia sobie z długotrwałym stresem, opracowanych przez Australijskie Towarzystwo Psychologiczne. Materiał powstał na podstawie rozdziału dr Magdaleny Budziszewskiej w podręczniku ABC Klimatyczne, wydanego przez Uniwersytet Warszawski.

„Jest w przeżywaniu emocji klimatycznych pewna adekwatność i odwaga. Być może nawet te osoby, bardziej niż inne, reagują na rzeczywistość taką, jaka ona jest…”.

dr Magdalena Budziszewska, ABC Klimatyczne

 

Alternatywą są różne formy dystansowania się od tych emocji, wypieranie, zaprzeczanie, odsuwanie problemu w czasie „to kwestia przyszłych pokoleń” [co nie jest prawdą], odsuwanie problemu w inny rejon świata „w innych miejscach świata będzie gorzej, niż tutaj”, czy w skrajnej wersji teorie spiskowe.

Jest też oczywiście trzecia opcja, ignorancja. 

„W konfrontacji z uniwersalnym, realnym i egzystencjalnym zagrożeniem, jakim jest zmiana klimatu, u wielu osób pojawiają się równie silne, adekwatne, powszechne i >normalne< emocje” – pisze dalej dr Magdalena Budziszewska.

Z badań Verplanen & Roy, 2013 wynika, że osoby, które niepokoją się zmianą klimatu, nie są przeciętnie bardziej lękowe czy neurotyczne niż reszta populacji. Martwienie się kwestiami ekologicznymi wiąże  się natomiast z postawami i zachowaniami prośrodowiskowymi i ze strukturą osobowości zawierającą w sobie otwartość na doświadczenie. 

Jakie są strategia radzenia sobie z lękiem klimatycznym?

Na podstawie ogólnych strategii radzenia sobie z długotrwałym stresem, Australijskie Towarzystwo Psychologiczne rekomenduje (o każdym z punktów więcej mówię w podcaście):

 • Zachowaj aktywną postawę
 • Rób przerwy i planuj odpoczynek
 • Miej zdrowe rutyny 
 • Korzystaj z siły dobrych emocji 
 • Skoncentruj się tylko na kilku rzeczach na raz
 • Nie oceniaj zbyt surowo (siebie i innych)
 • Równoważ i przeplataj działanie refleksją
 • Pielęgnuj nadzieję
 • Dbaj o odpoczynek mentalny i korzystaj z kontaktu z naturą 
 • Pozwalaj sobie na akceptowanie i wyrażanie wszystkich emocji 
 • Korzystaj ze wsparcia społecznego 


  (oprac. na podstawie ABC Klimatyczne, rozdziały przygotowane przez dr Magdalenę Budziszewską)
pocotoeko.pl